EBA Consulting Group

 

 

En sammanslutning av fristående bolag som täcker stora delar av Management området. 

 

Vi ingår även i ett större nätverk inom Managementområdet för att bibehålla en hög kvalitet i vårt arbete.
Vi vilar på en kunskapsgrund bestående av socialt arbete, statsvetenskap, kommunikation, arbetslivs- och social-psykologi, arbetslag och team, arbetsrätt och marknadsföring. 
Vi verkar utifrån ett salutogent perspektiv med lärande och kunskapsbildning som drivkraft för utveckling.

 

  Om oss:

Pernilla Altergård 

Ann-Sofie Byström

Tone Engen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla är socionom med inriktning mot arbetsrätt. Pernilla har arbetat som arbetskonsulent vid Länsarbetsnämnden, kurator inom habiliteringsteam Riksgymnasiet Bräcke Östergård samt som personalkonsulent vid Svenska kyrkan. Hon arbetar nu som Managementkonsult inom arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling. Organisations och managementvägledare.

 

Ann-Sofie är socionom med inriktning mot psykosocial arbetsmiljö. Hon har arbetat som enhetschef både för personliga assistenter  och på gruppbostad. Hon har även arbetat som LSS-handläggare och som kurator inom hjärnskadeteam Bräcke Östergård, kommunens socialtjänst samt inom sjukvården. Hon arbetar nu som verksamhetspedagog inom kommunal förvaltning – område socialpsykiatri. Handledning, utbildning och managementvägledare.

 

Tone är statsvetare med inriktning mot organisation, ledarskap, etik, kommunikation, lärande och samverkan.Hon har arbetat som utbildningschef Bräcke Östergård, verksamhetsutvecklare, lärare och forskare vid Karlstad och Göteborgs universitet. Hon arbetar nu som verksamhetsutvecklare och är organisations och managementvägledare.

 

Vi erbjuder:

 • Stimulansföreläsningar
 • Vägledning
 • Team och grupputveckling
 • Konflikthantering 
 • Utvärderingar/Uppföljning
 • Ledarskapsutbildning
 • Fortbildning för medarbetare
 • Verksamhetsanalys
 • Organisations och verksamhetsutveckling
 • Uppdrag,kvalitets och resultatstyrning

   

 • Pernilla Altergård Verksamhetsutveckling © 2010

  Pernilla Altergård

  Verksamhetsutveckling