SAMSQ®

 Ledarskapsutbildning för hållbara och verksamma verksamheter.

 Verksamhetsvägledning för kvalitetsutveckling av verksamheten.

 

SAMSQ®

En tvådelad insats där vi erbjuder ledarskapsutbildning samt verksamhetsvägledning som stöd till verksamhetsutveckling. Verksamhetsvägledning har sin utgångspunkt i uppdraget och det resultat som ska nås. Det kan innehålla verksamhetsanalyser, utvärderingar, stöd i genomförandeprocesser etc. Utbildningar på medarbetarnivå ges med fokus på yrkesrollen. Ledarskapsutbildningen syftar till att möta den alltmer komplexa uppgift dagens ledare står inför. Att hantera mångfald och komplexitet i en dynamisk omvärld med hög styrfart och klok resursanvändning kräver mer än bara budgetkunnande, självkännedom, gruppdynamik och  ledarstilskurser. Sammanhangskunskap och konkreta implementeringsverktyg blir allt viktigare. Det behövs kunskap om verksamhetens grundkrafter, individer, strukturer och processer. SAMSQ® står för: sammanhang, samarbete/samvaro och systematiskt arbetsmiljöarbete, dessa begrepp bildar hörnstenarna i ett hållbart arbetssätt. 

 

Sammanhang: För att få syn på sammanhanget behöver ledare/medarbetare definiera sin yrkesroll. Detta innefattar att reflektera kring uppdraget och ställa sig ett antal frågor: Vad ingår i uppdraget? Vilket beslut verkställer vi? När vet jag att jag gjort ett gott jobb? Att ha kunskap om sammanhanget gör att uppdraget blir begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Samarbete/samvaro: När vi arbetar i team är det viktigt att inte bara diskutera vad man ska göra utan även hur man ska lägga upp arbetsgruppens arbete. Genom övningar får ledare/medarbetare reflektera kring: Hur informerar, kommunicerar och interagerar jag med mina medarbetare och kollegor? Vad har vi för synsätt och arbetssätt för att hantera konflikter?

Systematiskt arbetsmiljöarbete: Kunskap om faktorer som främjar en god arbetsmiljö förebygger sjukskrivning, missnöje och samarbetssvårigheter på arbetsplatsen. Ett fungerande systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet är grunden för en hållbar arbetsmiljö. Genom att bl.a göra handlingsplaner skapar man rutiner som tydliggör ansvaret för den gemensamma arbetsmiljön.

 

 

Pernilla Altergård Verksamhetsutveckling © 2010

Pernilla Altergård

Verksamhetsutveckling