Välkommen till Pernilla Altergård, Verksamhetsutveckling!

 

 

Vi arbetar såväl med offentliga som privata verksamheter.

Verksamheter idag har behov av att kunna balansera alla verksamhetens delar till en helhet. Detta ökar möjligheten till ett effektivt resursutnyttjande.

 

 

 

 

I verksamheter överhopas vi idag av allehanda spretande krav på dokumentation, utvärdering, kvalitetsutveckling med mera. Det finns en mängd olika modeller, metoder och verktyg men dessa hänger inte alltid ihop eller är anpassade till verksamhetens specifika uppdrag och förväntade resultat. De finns inte i något sammanhang. Vår ide är att möta med verksamhetsvägledning för verksamhetsutveckling. Vi arbetar med hela sammanhanget från uppdrag till resultat och länkar samman synsätt, förhållningssätt - och arbetssätt: 

 

  • Chefen/ledaren
  • Medarbetaren
  • Verksamhetsnivå
  • Organisationsnivå


Pernilla Altergård, Verksamhetsutveckling har ramavtal avseende Managementkonsulter för Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget.


KÄRNVÄRDEN

Salutogent, Empowerment och Vägledande förhållningssätt

 

VISION
Att synsätt och arbetssätt hänger ihop.
Att verksamheter själva äger sina lärandeprocesser.
Att verksamheter skall vara verksamma för dom som dom är till för.

 

 

 

 

Pernilla Altergård Verksamhetsutveckling © 2010

Pernilla Altergård

Verksamhetsutveckling